تاریخ ایران و جهان(2)

نمونه سوالات تشریحی درس تاریخ ایران و جهان (2)

نمونه سؤالات تشریحی تاریخ ایران و جهان (2) درس ششم

ü      استعمار در لغت به چه معناست و شکل های گوناگون استعمار را نام ببرید .

ü      اولین کشور آفریقایی که مورد تهاجم استعمارگران اروپایی قرار گرفت کدام کشور بود ؟ این کشور جزو قلمرو کدام دولت بود ؟ (خرداد ماه 81 )

ü      چه کسی حکومت سلسله ی « خدیوان مصر » را تاسیس کرد ؟

ü      الف) عرابی پاشا  ب) محمد عبده    ج) محمد علی پاشا   د) عبدالرحمان کواکبی

ü      تهاجم استعمارگران فرانسوی وانگلیسی به مصرمحمد علی پاشارامتوجه چه نکات اساسی نمود؟( شهریور83- خرداد84 – دی 81)

ü      چهار مورد از اصلاحات محمدعلی پاشا در مصر را بنویسید . ( خرداد 84 )

ü      چه کسی از خاندان خدیوان مصر دستور حفر کانال سوئز را صادر کرد ؟ چرا؟

ü      به چه علت پس از افتتاح کانال سوئز ، اداره و بهره دارد از منافع آن به دست استعمارگران انگلیسی افتاد ؟

ü      مهمترین جنبش سیاسی – نظامی مصریان علیه استعمار انگلیس چه نام داشت ؟

ü      در طول دوران حاکمیت استعمار برمصراز جمله مبارزانی که به فعالیت های فرهنگی روی آوردند چه کسانی بودند ؟ ( خرداد 83 )

ü      دو مورد از عواملی را که در قرن نوزدهم موجب شعله ور شدن قیام مردم سودان گردید . بنویسید .  ( دی ماه 82 )

ü      رهبری قیام مردم سودان علیه استعمار انگلستان بر عهده چه کسی بود و به چه نامی معروف شد ؟ پیروانش را چه می گفتند

ü      در اواخر قرن نوزدهم در مناطق جنوبی آفریقا  چه گروه هایی در مقابل سلطه ی انگلیسی ها دست به مقاومت زدند ؟

ü      زولوها و بوئرها چه گروههایی بودند؟

ü      در سال 1830 م . چه بهانه ای زمینه ی حمله ناوگان دریایی فرانسه به الجزایر را فراهم نمود ؟  ( خرداد 85)

ü      رهبر مبارزات آزادی خواهانه ی مردم الجزایر چه نام داشت ؟ در برابر یورش استعمارگران فرانسه چه اقداماتی انجام داد ؟

ü      فرانسویان چگونه بر عبدالقادر پیروز شدند و او را به کجا تبعید کردند ؟ ( شهریور 82 )

ü      فرانسه در سمتعمره قرار دادن تونس و مراکش  با چه مشکلاتی روبرو  بود؟

ü      در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی کدام کشورها در صحنه ی رقابت های استعمار وارد شدند ؟

ü      آخرین کشور اروپایی که به استعمارگری روی آورد چه نام داشت و کدام کشور آفریقایی را تصرف کرد ؟

ü      عمده ترین عو.املی که منجر به جنبش استقلال طلبانه در آمریکای لاتین شد را بنویسید ؟

ü      در قرن نوزدهم چه مسئله ای مردم آمریکای لاتین را بیش از حد آزار می داد ؟

ü      قهرمان جنبش استقلال طلبی مردم آمریکای لاتین که بود ؟ اقدامات او را بنویسید .

ü      مهمترین خواسته ی آلمان ها پس از تشکیل رایش دوم چه بود ؟ آنان خواسته ی خود را چگونه توجیه می کردند ؟

ü      دو مورد از شیوه جدید استعمار ملت ها توسط دولت آمریکا که به آن استعمار نو می گویند ، را بنویسید ؟

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم آذر ۱۳۸۶ساعت 20:5  توسط محرابی  |